Persoonlijke ontwikkeling

Veel van de problemen waar ik jou mee help, heb ik zelf ervaren. Vanaf de start van mijn loopbaan ben ik onderdeel geweest van teams, en ruim 15 jaar geef ik als (interim-)manager en projectleider leiding aan groepen mensen. Sommige teams draaiden goed, andere niet. Dat laatste uit zich bijvoorbeeld in afspraken die mensen niet nakomen en collega’s die elkaar niet aanspreken op gedrag. Soms is het team verwaarloosd en de fut eruit, of het vertrouwen beschadigd. Het slaat organisaties lam en leidt tot gedoe en ziekteverzuim op de werkvloer.

Ingesleten patronen

Met vallen en opstaan heb ik gemerkt en gevoeld wat in dergelijke teams effect heeft en wat niet. Wat ik persoonlijk bijdraag. Hoe het anders kan. En dat ik beschik over vaardigheden die voor mij heel vanzelfsprekend zijn, maar die niet zo vanzelfsprekend zijn voor veel organisaties. En wel hard nodig. Zoals lef, het benoemen van het effect van bepaald gedrag, het geven van een compliment, het aanspreken van een collega op de niet-nagekomen afspraak en het stellen van vragen over bepaalde ingesleten patronen. Maar ook gewoon een beetje zorgen voor elkaar. Met elkaar in contact zijn, even langslopen. Dat collega’s zich niet verschuilen -soms letterlijk- achter hun computer, en alles met mails denken te kunnen regelen.

Teamleren, Online coaching, Persoonlijke ontwikkeling, Wandelcoach

“Zij heeft een loyaliteit oproepend effect op anderen. Met haar sociale kracht schittert zij.”

Assessment Intermin over mij

Teamleren, Online coaching, Persoonlijke ontwikkeling, Wandelcoach

De start van mijn bedrijf in offline en online coaching

De dingen waar ik van nature goed in ben, daar wil ik meer van doen! En daar kan ik organisaties veel waarde mee bieden. Zodat zij een gezonde bedrijfscultuur krijgen en hun doelen halen. In 2015 besloot ik mijn vaste baan op te zeggen en mijn bedrijf te starten. En nu help ik managers en projectleiders met (online) coaching hun team weer op de rit te krijgen. Dat doe ik als teamcoach waarbij ik gedurende korte of langere tijd jouw team begeleid. Ik hanteer verschillende methoden in mijn aanpak voor teamleren. Favorieten zijn de systemische benadering en het zorgen voor je energie met de methode van zacht werken. In 2020 heb ik mijn certificering tot teamcoach behaald en mij laten registreren bij de StiR. Zodat opdrachtgevers weten dat ik met mijn (online) coaching kwaliteit bied.

Wie ben ik en hoe werk ik?

Wat mij als persoon kenmerkt is mijn duidelijkheid, open houding en het leggen van de verbinding. Ik geloof sterk dat je alleen blijvend resultaat bereikt door het samen te doen. Teamleren, zoals ik het zelf ook wel noem. Daartoe mobiliseer ik mijn omgeving en creëer ik eigenaarschap. Ik doe dat met mijn eigen stijl van communiceren, vanuit het “hier en nu” en benoemen van wat ik zie. Mijn ervaring is ook dat je makkelijker communiceert en elkaar sneller begrijpt als je een gedeeld beeld creëert. Dat proces ondersteun ik met mijn graphic facilitation skills en het maken van een tekening. Op mijn site en LinkedIn staan leuke voorbeelden daarvan.

“Jacquelijn heeft mij en de organisatie op een verfrissende manier geprikkeld door te wijzen op ingesleten gedragspatronen en hoe we de dingen doen. Haar presentatie van de projectstart was vernieuwend: een grote poster die in één oogopslag laat zien waar we naartoe willen met het project “Verbetering Interne Dienstverlening”. Ook heeft ze een werkvorm bij ons geïntroduceerd (de “proeftuin”) die ons praktisch helpt om zaken eens op een andere manier aan te pakken: ga de dialoog aan, experimenteer en evalueer”.

Anton Biemans (lid Directieraad Nuffic) over mij

In deze video vertel ik over een boek dat iets over mijn persoonlijke ontwikkeling en geschiedenis vertelt. Het raakte mij. Het filmpje is tevens een uitnodiging voor meer openheid en kwetsbaarheid op de werkvloer.