Als manager is Jacquelijn verbindend en resultaatgericht

Opdracht: projectleider voor de vernieuwing van de interne dienstverlening en afdelingsmanager a.i. voor de bedrijfsvoerings-domeinen: HRM, Juridische Zaken, Inkoop en (Facilitaire) ondersteuning (+/- 30 personen).

Beide opdrachten in context van organisatieontwikkeling: verantwoordelijkheden lager leggen, meer ondernemerschap en klantgerichtheid. Coaching van teamcoördinatoren naar managementrol. Faciliteren proeftuinen om verbinding tussen dienstverlener en klant te leggen, uitvoeren intern klanttevredenheidsonderzoek. 

Haar presentatie van de projectstart was vernieuwend

“Jacquelijn heeft mij en de organisatie op een verfrissende manier geprikkeld door te wijzen op ingesleten gedragspatronen en hoe we de dingen doen. Dat doet ze op een prettige manier en het houdt mij alert, het zet me aan het denken. Haar presentatie van de projectstart was vernieuwend: een grote poster die in één oogopslag laat zien waar we naartoe willen met het project “Verbetering Interne Dienstverlening”. Ook heeft ze een werkvorm bij ons geïntroduceerd (de “proeftuin”) die ons praktisch helpt om zaken eens op een andere manier aan te pakken: ga de dialoog aan, experimenteer en evalueer. Dat helpt ons om in de waan van de dag de doelstellingen van de organisatieontwikkeling in het oog te houden en te oefenen met gedrag dat daarbij hoort. Het zorgt er ook voor dat bedrijfsvoering vaker het gebruikersperspectief betrekt bij onze dienstverlening. Jacquelijn heeft ons daarnaast als interim manager bijgestaan in alle reguliere taken én het coachen en in positie brengen van de teamcoördinatoren naar een managementrol. Dat heeft zij op een resultaatgerichte en open wijze gedaan.”

Anton Biemans
Lid directieraad en opdrachtgever van Jacquelijn bij Nuffic

Als manager is Jacquelijn verbindend en resultaatgericht

“Jacquelijn gebruikte bij haar project om de interne dienstverlening verder te verbeteren, creatieve en activerende werkvormen. Daardoor kwamen mensen uit hun comfort zone en dat zorgde voor verrassende resultaten en een open sfeer. Als manager is Jacquelijn verbindend en resultaatgericht. Een waardevolle collega!”

Shirley van Maren-Zoutendijk
Member of the Board at Nuffic, mede-opdrachtgever van Jacquelijn bij Nuffic