Jacquelijn is een doortastende professional die zaken goed kan doorgronden, doorvraagt en snel tot de kern weet te komen.

In de veiligheidshuizen werken (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en justitiële organisaties samen in de verbinding van het sociale met het veiligheidsdomein (in geval van complexe persoonsproblematiek).

Opdracht: als interim-manager van dit gemeentelijk samenwerkingsverband zorgen voor continuïteit in team en samenwerking (2016).

Belangrijkste taken:

  • Advisering en signalering op de strategisch bestuurlijke vragen en taken, mede samenhangend met fusie en reorganisatie;
  • Begeleiding en coaching van team procesregisseurs (7 personen), plus speciale opdracht bij de doorontwikkeling van hun werkwijze;
  • Uitvoeren bedrijfsvoeringstaken (personeel, huisvesting, financiën, ICT).

Jacquelijn is een doortastende professional die zaken goed kan doorgronden

“Jacquelijn is een doortastende professional die zaken goed kan doorgronden, doorvraagt en snel tot de kern weet te komen. Ze is prettig en correct in de omgang. Ze kent de bestuurlijke wereld en weet zich daar goed toe te verhouden. Weet van aanpakken en behoudt overzicht. Bovenal, een fijne, integere en betrouwbare collega.”

Marieke van Puijenbroek
Opdrachtgever van Jacquelijn bij het Veiligheidshuis